ISBN: 9788761637680. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018