Du skal logge ind for at skrive en note

Religionsvidenskaben har ofte en anden tilgang til religion, end de religiøse

aktører.

Religionsvidenskaben har ofte en anden tilgang til religion, end de religiøse

aktører.

Du skal logge ind for at skrive en note

I faglig sammenhæng har vi ikke midler til at anskueliggøre eller forstå, hvad det vil sige at være religiøs, eller hvad en given religion "er." Alt, vi kan, er at forstå religion som et socialt og kulturelt system gennem de kilder, vi har til rådighed, og på grundlag af de teorier og metoder vi har udviklet.

Rothstein, Mikael, "Voyeurisme eller forskningsstrategi?" I: Buck, Lene m.fl. (Red.), Idealer i religion og religionsforskning, Museum Tusculanums Forlag, Københavns universitet, 1997 s. 134

Dette citat af den danske religionshistoriker Mikael Rothstein tydeliggør både fagets dobbelthed og formålet med fagets teorier og metoder. Religionsfaget beskæftiger sig ikke kun med religion som sådan, men med religionernes aktører og de religiøse udtryk de efterlader. Vi udvikler teorier og metoder som redskaber til at bearbejde og forstå de religiøse udtryk.

Religion kan beskrives og forstås ud fra to grundlæggende forskellige tilgange:

  1. De religiøse tilhængere opfatter religion som noget der er blevet til på foranledning af en eller flere guder, forfædre eller mestre. De beskæftiger sig fortrinsvist med religion ud fra en indefra-synsvinkel. For dem udgør religion "sandheden" i en vis forstand. Religionsvidenskaben beskæftiger sig med religion ud fra den antagelse, at religion er et menneske- eller samfundsskabt produkt.
  2. For religionsvidenskaben rummer hver enkelt religion sit eget bud på, hvordan verden skal opfattes. Derfor er der i princippet ingen religion, der er bedre, mere sand, eller for den sags skyld mere falsk, end andre. Derfor anlægger religionsvidenskaben en udefra-synsvinkel på de religioner den forsøger at forstå og beskrive.
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761637680. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018