Du skal logge ind for at skrive en note

Skilt uden for Ummayade­-moskeen i Damaskus. Når man træder ind i en muslimsk moske skal man bære særligt tøj, som kræver at ar­mene og benene (og for kvinders vedkommende: håret) er til­dækket.

© Birgitte Vendelboe Smidt

Skilt uden for Ummayade­-moskeen i Damaskus. Når man træder ind i en muslimsk moske skal man bære særligt tøj, som kræver at ar­mene og benene (og for kvinders vedkommende: håret) er til­dækket.

© Birgitte Vendelboe Smidt
Du skal logge ind for at skrive en note

Et ritual er en fysisk handling, eller serie af handlinger, der tillægges symbolsk værdi. Nogle betegner ritualer som gentagne handlinger, eller en form for tvangs-handlinger. Mange sports-udøvere har f.eks. særlige ritualer, de føler, de skal gøre, før en vigtig kamp. Nogle af os kan huske, at vi som børn undgik at træde på stregerne i fliserne.

Undersøgelser af ritualer stammer oprindeligt fra dyrenes verden, idet biologer længe har undersøgt og fortolket rituel adfærd hos flere dyrearter f.eks. fugle og chimpanser. Den moderne religionsvidenskab har fundet ud af, at også menneskers ritualer udgør et meningsfyldt system, som kan undersøges systematisk.

Du skal logge ind for at skrive en note

Ritual: en fysisk handling eller serie af handlinger, der tillægges symbolsk værdi.

Ritualer har til formål at ændre en eller flere personers status eller deres omgivelser.

Et ritual skal udføres på en særlig måde for at virke.

Ritualer er ofte underlagt en stor grad af rituel kontrol, samt tabu-regler.

Du skal logge ind for at skrive en note

Et ritual kan, som ovenfor, defineres som en fysisk handling, eller serie af handlinger, der tillægges symbolsk betydning. Fysiske handlinger kendes fra dagligdagen. Man vasker f.eks. ofte hænder før man spiser, og man tager sko på, før man går ud. Er den fysiske handling et ritual, tillægges den en anden betydning. Muslimer, der skal bede, vasker sig ikke for at fjerne bakterier, men vasker sig som en symbolsk renselse. Jøder ifører sig en kippah (en lille kalot der dækker issen), når de går i synagoge, ikke fordi det er koldt, men for at vise respekt over at befinde sig på et helligt område.

Ligesom der findes mange forskellige religioner, findes der tusindvis af ritualer, hver med sine karakteristika. Man kan, lidt forenklet, opdele ritualer i følgende fire kategorier:

  1. Overgangsritualer. Disse ritualer bruges, når et menneske skal gennemgå store ændringer i sit liv. Det kan være optagelse i et religiøst fællesskab, i et ægteskab eller ved døden. Senere i dette kapitel gennemgås overgangsritualer.
  2. Årstidsritualer eller kalenderritualer. Denne type ritualer er bestemt af årets gang. De har til formål at sikre forskellige ting i naturen, som f.eks. god høst, frugtbarhed eller sikre den kosmiske verdensorden.
  3. Afværgeritualer. Denne type ritualer har til formål at afværge eller undgå ulykker, naturkatastrofer eller modvirke sygdom.
  4. Påkalderitualer. Denne type ritualer har til formål at påkalde guder eller andre overnaturlige væsner, med det formål at de skal hjælpe aktøren eller ændre noget i verden.
Du skal logge ind for at skrive en note

Øvelse: Hvilke ritualer kender du?

  1. Lav en brainstorming og nævn alle de ritualer, du kan komme i tanke om.
  2. Opdel derefter ritualerne ud fra de fire kategorier.
  3. Overvej om nogle af ritualerne kan høre til flere af kategorierne.
Du skal logge ind for at skrive en note

De fem søjler i islam er forskel­lige former for ritualer.

De fem søjler i islam er forskel­lige former for ritualer.

Du skal logge ind for at skrive en note

Formålet med ritualer er at ændre en eller flere personers status eller deres omgivelser. Når nogle f.eks. deltager i det kristne nadver-ritual, er det for at ændre deres tilstand fra at være syndig til at blive syndfri. Når muslimer holder ramadan, er det både for at rense sig selv og for at skabe en ny og bedre tilstand for verden. Den religiøse aktør mener selvfølgelig, at ritualerne virker, ellers var der ikke nogen mening i at udføre dem. Den måde ritualet virker på er anderledes end følgeslutningen årsag-virkning, som kendes fra naturvidenskaben. Naturvidenskaben forklarer, at kornet på marken begynder at spire fordi den rette mængde af sol, vand og næring er til stede om foråret. Den religiøse aktør ville sige, at det er frugtbarhedsritualet, der har fået det til at ske.

Det er interessant at se, hvad der sker med ritualer, når de viser sig IKKE at virke. De fleste gange vil en udebleven virkning blive forklaret med, at ritualet er blevet udført forkert, eller at der er blevet brudt med vigtige tabu-regler. Konsekvensen kan være, at ritualet må gentages, eller at der må rådes bod på overtrædelsen af tabuet.

Da Barack Obama skulle indsættes som USA's præsident den 20. januar 2009, skulle han aflægge præsident-eden foran hundredtusinder af amerikanere samt millioner af seere verden over, der fulgte dette indsættelsesritual på tv. Der skete uheldigvis det, at højesteretspræsident John Roberts, som skulle føre Obama igennem eden, fik sagt eden i den forkerte rækkefølge. Det betød, at Barack Obama sagde: ...That I will execute the office of president to the United States faithfully... Han skulle have sagt: ...that I will faith­fully execute the Office of the President of the United States .... Egentlig var det en lille og ubetydelig forskel, og ingen kunne vel være i tvivl om, at Barack Obama officielt var blevet indsat som præsident. Alligevel begyndte pressen at snakke om, at han jo ikke VAR rigtig præsident, når eden var blevet sagt forkert. Resultatet blev, at Barack Obama måtte aflægge eden igen natten til den 22. januar. Denne gang under mere private former, foran John Roberts i det hvide hus. (Ifølge Kaare Sørensen, New York-korrespondent. www.JP.dk, 22.01.09).

Du skal logge ind for at skrive en note

Barack Obama aflægger præsident-eden for anden gang. Denne gang foran højesterets­ præsident John G. Roberts i Det hvide hus.

© Pete Souza/White House/Handout/Polfoto

Barack Obama aflægger præsident-eden for anden gang. Denne gang foran højesterets­ præsident John G. Roberts i Det hvide hus.

© Pete Souza/White House/Handout/Polfoto
Du skal logge ind for at skrive en note

Hvis et ritual ikke udføres korrekt, kan det have store konsekvenser. Præsident Barack Obama kunne blot aflægge eden igen, og så var samfundets orden genoprettet. I forbindelse med andre ritualer kan fejltagelser have større konsekvenser for aktørerne, for samfundet eller ligefrem for den kosmiske verdensorden.

Det årlige påskeritual i den russisk-ortodokse kirke indeholder normalt en procession tre gange rundt om kirken. Men for den russisk-ortodokse kirke i Bredgade opstod et problem, idet kirken ligger i en boligkarré, man ikke umiddelbart kan gå rundt om.

Kirken kunne ikke bare droppe processionen, men løste problemet ved at reducere processionen til en enkelt runde om kirken og boligblokken.

Dette eksempel viser, hvor vigtigt det er at overholdet ritualets logik. Men det viser også, at man trods alt kan ændre i ritualet, så det passer til den virkelighed, aktørerne står i.Ritualer er forskellige fra kultur til kultur. De er tilpasset de aktører og den kontekst, hvori de udspiller sig. Selv et nogenlunde stiliseret ritual som påskeritualet i den ortodokse kirke viser sig at blive udført på vidt forskellig vis verden over.

Ritualet har autoritet, når det bliver udført på den korrekte måde. Derfor er der ofte en stor grad af kontrol. Det er som regel den religiøse ekspert præsten, shamanen, imamen eller som i det civil-religiøse indsættelsesritual højesteretspræsidenten, der sørger for, at ritualet bliver udført korrekt.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761637680. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018